ช้างทรง ช้างคู่บารมีที่อยู่คู่ชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ช้างทรง หรือที่เรียกกันในอดีตว่า ช้างคู่บารมี คือช้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่กับพระมหากษัตริย์ หรือพระมหาอุปราชในเวลาสงคราม ซึ่งแน่นอนว่า ช้างทรง มีระดับยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไม่ธรรมดา อยู่สูงเหนือกว่าช้างทั่วไป หรือช้างศึกในสมัยนั้น ทำให้ได้รับการปฏิบัติที่ดี และตำหนักพิเศษที่ถูกสร้างมาเพื่อช้างทรงโดยเฉพาะ ลักษณะพิเศษในอดีตของช้างทรงที่มักนิยม คือความแข็งแกร่ง มีงาที่ยาวและสวย

อีกทั้ง ช้างเผือกมักถูกเลือกมาเป็นช้างทรงอยู่บ่อยครั้ง เพราะช้างเผือก เป็นตัวแทนของความเป็นมงคล นอกจากนี้ในอดีตช้างถูกนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งความสัมพันธ์กับคนไทยในอดีต ตัวแทนเอกลักษณ์ของไทย ด้านการศึกสงคราม และด้านการใช้แรงงานในสมัยก่อน ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าช้างมีความพิเศษอย่างมาก และด้วยความพิเศษในอดีตที่ผ่านมา ช้างจึงมักถูกนำไปกราบไหว้ บูชา แก้บนในความเชื่อของคนไทยอีกด้วย

ความเป็นมาของช้างทรง

ความเป็นมาของช้างทรง

เราจะเห็นได้ว่า ช้างทรง นั้นมีเกียรติยศ และบารมีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนัง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือการ์ตูนไทยอย่างเรื่อง “ก้านกล้วย” ที่มีช้างเป็นตัวเอก และเป็นช้างทรงของพระนเรศวร นอกจากนี้ ข้อมูลอีกอย่างที่น่าสนใจคือ ช้างเผือก มักถูกนำมาเป็นช้างทรงอยู่เสมอเพราะเป็นช้างที่หายาก และเป็นเหมือนดั่งตัวแทนของความมงคลของผู้เป็นเจ้าของ อย่างพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ เคยมีบันทึกไว้ว่าสมัยก่อนเคยมีสงครามที่แก่งแย่ง ช่วงชิงช้างเผือกกันด้วย อดีตกาลช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาอย่างยาวนาน ช้างมักถูกนำมาใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน ด้านการทำศึก โดยในอดีตช้างจะถูกจับแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ช้างทรง ชั้น 1

เป็นช้างเผือกและที่โปรดเป็นพิเศษ ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มีช้างเผือกคู่บุญญาธิการ 2 เชือก คือ “พระอินทร์ไอยราวรรณวิสุทธราชกิรินี” เป็นช้างพังเผือก กับช้างพลายเผือกอีกเชือกหนึ่งชื่อ “เจ้าพระยาบรมคเชนทรฉัททันต์” ส่วนช้างทรงคู่บารมีอีกเชือกหนึ่งที่โปรดมากคือ “พระบรมรัตนากาศ ไกรลาศคีรีวงศ์” คงจะอยู่ในกลุ่มช้างทรงชั้น 1 ด้วย

เล่ากันว่า เมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคต (11 กรกฎาคม 2231) พระบรมรัตนากาศฯ (ช้างทรง) ก็ถึงกับกาลล้ม (ตาย) ตามในไม่ช้าช้างทรงชั้น 1 เหล่านี้น่าจะมีตำหนักพิเศษทำด้วยไม้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้น 1 ในพระราชวัง อาจอยู่ในลานระหว่างพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท กับพระที่นั่งจันทรพิศาล

ช้างทรง ชั้น 2

ณ พระราชวังลพบุรี น่าจะมี 2-4 เชือก ที่ทรงใช้ประจำเวลาเสด็จงาน พิธีเสด็จไปตำหนักทะเลชุบศรและเสด็จล่าโพนช้างในป่า รวมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในบางคราวด้วย ช้างทรงเหล่านี้จะมีตำหนักก่ออิฐถือปูนแข็งแรง ปัจจุบันยังมีให้เห็น 2 ตำหนักระหว่างกำแพงเขตพระราชฐานชั้นในด้านประตู หน้าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ กับกำแพงด้านหลังตึกรับแขกเมืองและตึกพระเจ้าเหา

ช้างศึก

มีอยู่เป็นจำนวนมาก ถนัดด้านการใช้แรงงานทั่วไป และส่วนหนึ่งน่าจะมีโรงเรือนช้างศึกอยู่รอบนอก กำแพงพระราชวังในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับกรมอัศวราช

นอกจากนี้ช้างทรงยังถูกนับให้เปรียบเสมือนดั่งสัตว์ที่มีบารมีสูงส่ง ดังนั้นหากช้างทรงล้มตายจากไป จะมีการสร้างอัฐิที่เก็บเถ้ากระดูกไว้อย่างเป็นพิเศษ เพื่อแสดงว่าช้างทรงเป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าเหนือหัวอยู่เสมอ

ความเชื่อเกี่ยวกับช้างและช้างทรง

ความเชื่อเกี่ยวกับช้างและช้างทรง

ภาพหนึ่งที่คุ้นตาสำหรับผู้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เราจะเห็นได้จากศาลเจ้าหรือในที่ที่ผู้คนมากราบไหว้บูชาของคนไทย มักจะมีรูปปั้นช้างที่มีเครื่องคชาภรณ์ (เครื่องประดับช้าง) หรือที่มักเรียกกันว่า “ช้างแก้บน” อยู่เสมอ ซึ่งช้างเหล่านั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเหล่าช้างทรงอีกด้วย

นอกจากนี้ในการบนหรือมีความเชื่อที่ว่า ช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง ความเฉลียวฉลาด และสัญลักษณ์ของอำนาจ ตั้งแต่อดีตจึงมักถูกถ่ายทอดลงงานศิลปกรรมในหลายแขนง ๆ ทั้งภาพเขียน ปูนปั้น จิตรกรรม ตามฝาผนังในพระอุโบสถ และพระวิหารในวัดโบราณหลายแห่ง จนถึงการนำเอาช้างมาเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นรูปช้างเผือกพระยาเศวตไอยรา ยืนแท่นอยู่ในเรือนแก้ว

เดิมทีช้างเป็นสัตว์ที่ถูกนับถืออย่างมากอยู่แล้วในหลายศาสนา ตัวอย่างเช่น พระพิฆเนศ เป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ซึ่งคนไทยรู้จักกันดี ดังนั้นช้างทรงก็เปรียบเสมือนเทพที่อยู่คู่กับคนไทยในการออกศึกของพระมหกษัตริย์ไทยในอดีต

ช้างจึงมักถูกนำมาสักการะบูชา และแก้บนในเรื่อง ความมั่นคง สิริมงคล อำนาจและบารมี และความสมบูรณ์ จึงถือว่าช่วยเสริมพลังแห่งความมั่นคงของธุรกิจ และการงาน และทำให้ครอบครัวเป็นสุขได้ จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นเห็นเหล่าปูนปั้นช้าง ที่เหมือนช้างทรงตามที่กราบไหว้ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ มีความแตกต่างระหว่างปูนปั้นช้างทั่วไป กับปูนปั้นช้างทรงในจุดที่ว่าปูนปั้นช้างทั่วไป เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง ความเฉลียวฉลาด แต่หากเป็นปูนปั้นช้างทรงจะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจ และความเป็นมงคล ผู้คนจึงมักนิยมนับปูนปั้นช้างที่มีเครื่องคชาภรณ์ (เครื่องประดับช้าง) มากราบไหว้ แก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดังนั้น หากคุณสนใจปูนปั้นช้างมากราบไหว้ แก้บน ทาง ปูนปั้นช่างบรรจง ของเรา รับทำช้างปูนปั้นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ช้างแก้บน ช้างคู่ ช้างเผือก และช้างทรง โครงสร้างแข็งแรง สวยงาม สนใจโทรสอบถามช่างบรรจง โทร 081-909-1660 หรือ Line สอบถาม คลิก

Relate Post

29/03/2023
“มูเตลู” คืออะไร หันไปทางไหน ทำไมมีแต่สายมู ?

"มูเตลู" เป็นคำที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันเป็นอย่างดี หรือบางคนก็เรียกได้ชนิดที่ว่าคุ้นเคยกันเลยทีเดียว ก็ด้วยคำว่ามูเตลูเป็นคำที่ถูกใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน หันไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็น สายมู คำว่า มูเตลู เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการเสริมดวง และการบูชาของขลัง มีต้นกำเนิดของคำมาจากภาพยนตร์สยองขวัญอินโดนีเซีย (อ่านเรื่องย่อ) ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า มูเตลู ศึกไสยศาสตร์ โดยเป็นเรื่องราวที่มีการใช้มนตร์ดำร่ายคาถาให้คนหลงรัก และในคาถามีคำว่า "มูเตลู" รวมอยู่ด้วย ซึ่งก็หมายถึงการใช้ ไสยศาสตร์นั่นเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ได้ถูกเหมารวมเป็นความเชื่อในลักษณะเดียวกัน จึงกลายเป็นที่มาของคำว่ามูเตลูที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนคนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า "สายมู" ซึ่งก็มาจากคำย่อของ มูเตลู นั่นเอง กระแสมูเตลูในสังคมไทย เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน แรกเริ่มที่คำว่า "มูเตลู" เข้ามาเป็นกระแสความสนใจของคนไทย ก็คือช่วงที่มีการบูชาเครื่องรางของขลังอย่างพวกตะกรุด กำไลเสริมดวง หินสีมงคล ทำให้คำว่าสายมูเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ความหมายจะผิดเพี้ยนไปจากหนังต้นสัญชาติอินโดนีเซียที่ได้กล่าวถึงไปในตอนต้นก็ตาม คำนี้ยิ่งเป็นกระแสกันมากยิ่งขึ้นเมื่อคนดัง อย่างพวกศิลปิน นักแสดง หรืออินฟลูเอนเซอร์ หันมาบูชา และใช้เครื่องรางของขลังกันมากขึ้น โดยมีการออกมารีวิว และพูดถึงผ่านทางโลกออนไลน์ในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากการบูชา ทั้งเรื่องการนำโชค เสริมดวง เชื่อว่าจะช่วยดูดทรัพย์ ส่งเสริมเรื่องการเงิน การงาน และความรัก ก็ยิ่งทำให้หลายคนสนใจหาของนำโชคเหล่านั้นมาบูชา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธุรกิจสายมูเตลูเติบโตไปพร้อมกับกระแสความเชื่อที่แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว […]

Read More
08/02/2023
ม้าลายแก้บน กับความเชื่อของสังคมไทยในปัจจุบัน

ม้าลายแก้บน สำหรับงานปูนมีไว้ใช้ในการไหว้ศาลหรือว่าการแก้บนต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ สำหรับใครหลายคน แต่สำหรับคนบางกลุ่มก็อาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในการแก้บนถ้าจะเข้ากับประเทศไทยก็คงจะเป็นวัว ควาย ช้าง ไก่ ฯลฯ แต่ความจริงแล้วม้าลายนั้นก็ถือได้ว่าสามารถนำไปแก้บนได้เช่นเดียวกัน และผู้คนก็มักนิยมนำมาถวายตามศาลพระภูมิต่าง ๆ แน่นอนว่าถ้าหากเราผ่านไปผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าบริเวณนั้นก็มักจะมีทั้ง รูปช้าง รูปม้าลาย รูปไก่ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลที่ผู้คนนิยมนำมานั่นเอง ถ้าหากสนใจอยากจะได้ ม้าลายแก้บน ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ ปูนปั้นช่างบรรจง Facebook กันได้เลย ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ ม้าลายแก้บน ม้าลายแก้บน ถ้าหากพูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อหรือที่ไปที่มาในโบราณผู้คนก็มักจะกล่าวกันว่า เกิดจากความเข้าใจผิดของลูกศิษย์จากสำนักทรงท่านหนึ่งที่ก่อนท่านจะเสียชีวิต ท่านบอกให้เอามาลัยมาทำการบูชาแต่ลูกศิษย์ได้ยินเป็นม้าลายจึงได้ที่มาของคำว่าได้นำม้าลายมาแก้บนจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนไทยเราและอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ม้าลายแก้บน คือสื่อให้เห็นถึงความปลอดภัยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของบนท้องถนนที่จะช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านถนนได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง ปูนปั้นช่างบรรจง พร้อมรับทำ ม้าลายแก้บน หรืออยากจะนำไปตกแต่งบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม สามารถติดต่อเข้ามาทักสอบถามกันได้เลย เหตุผลที่ต้องใช้ม้าลายแก้บน หลายคนก็อาจจะยังคงเคยเห็นผ่านไปผ่านมาตามศาลพระภูมิต่าง ๆ ก็มักจะมีม้าลายหรือรวมไปถึงรูปปั้นสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่มักจะตั้งอยู่ศาลพระภูมิ เพราะตามความเชื่อของคนไทยเรานั้น ก็มีความเชื่อเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เนิ่นนานและสมัยโบราณว่าเหตุผลที่ต้องนำ ม้าลายมาแก้บน คือสื่อให้เห็นถึงการขับขี่ด้วยความปลอดภัยหรือการอยู่เย็นเป็นสุข สำหรับใครที่อยากจะได้ ม้าลายแก้บน นำไปทำพิธีสามารถสั่งจองได้ที่ปูนปั้นช่างบรรจง ซึ่งเป็นแฟนเพจ Facebook ที่มีช่างผู้ที่มีความรู้ทางด้านการปั้นงานปูนโดยเฉพาะ รับรองได้เลยว่าจะได้ม้าลายออกมาที่รูปร่างสวยงามไม่แตกง่ายมีความคงทน และนอกจากนี้ก็ยังมีหลาย […]

Read More
08/02/2023
ช้างปูนปั้น ความเชื่อที่สื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง

ช้างปูนปั้น เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงความมงคลและอำนาจบารมีอย่างสมบูรณ์แบบที่สามารถช่วยนำมาเสริมพลังความยั่งยืนของธุรกิจเราได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่านักธุรกิจในปัจจุบันนี้ก็มักจะมีของตกแต่งไว้ในบ้านอย่างรูปปั้นปูนช้าง โดยช้างปูนปั้นของช่างบรรจง ที่มีความปราณีตประนอมต่อการทำขึ้นมา ช้างปูนปั้น มักจะพบเห็นได้จากที่ใดบ้าง นอกจาก ช้างปูนปั้น จะเป็นของที่มีความมงคลแล้วยังมีการนิยมนำไปแก้บนตามหลักศาลเมืองต่าง ๆ กันอีกด้วย และก็มักจะพบเห็นได้ตามบ้านเรือนคน หรือสำนักงานต่าง ๆ รวมไปถึงขนาดเล็กมาก ๆ เป็นของตกแต่งโต๊ะทำงานก็มี มักจะนำมาตั้งไว้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าบารมีของสถานที่นั้น ๆ นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นโบราณวัตถุ ที่มีความสวยงดงามอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากใครที่สนใจอยากจะได้ของที่มีความมงคลและมีความปราณีตในการปั้นสามารถทักสอบถามกับทางเพจ ปูนปั้นช่างบรรจง กันได้เลย รับรองว่าจะได้ของที่มีคุณภาพได้ตามรูปลักษณะที่เราต้องการอย่างแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ ถ้าหากเรามีความเชื่อแล้วนำมาบูชาก็จะเป็นความสิริมงคลนั่นเอง เหตุผลที่ต้องใช้ปูนปั้นรูปช้าง ในศิลปะของงานปั้นปูนนั้นถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาปั้นให้ความคงทนได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ปูนขาวก็ได้รับความนิยมมาก เพราะว่าค่อนข้างมีคุณภาพเหนียวและจับตัวแข็งแกร่งและสามารถแห้งได้เร็ว แข็งแรงกว่า จึงเป็นที่มาของคำว่าที่เรานั้นจำเป็นจะต้องใช้ปูนมาปั้น ช้างปูนปั้น นั่นเอง ซึ่งงานปั้นจากปูนนั้นก็ได้รับการสร้างขึ้นมาเป็นแบบไทยประเพณีให้ความรู้ทางด้านการปราณีต ของงานช่างโดยเฉพาะ ปูนปั้นช่างบรรจง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีทั้งความสามารถและฝีมือในเวลาเดียวกันที่สามารถนำประมวลวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดิน ปูน ขี้ผึ้งและอื่น ๆ อย่างมากมาย สามารถนำมาประกอบแล้วนำมาเป็นรูปปั้นปูนช้างหรือว่าชนิดอื่น ๆ ได้อย่างสวยงามและปราณีตประนอม ซึ่งงานปั้นนี้ถือได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามที่เราต้องการอย่าง ช้างปูนปั้น ก็เช่นเดียวกันที่ช่างบรรจง มีการทำขึ้นมาอย่างปราณีต […]

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *